» » Keyboard Shortcuts สำหรับ GIMP

Friday, October 18, 2013

Keyboard Shortcuts สำหรับ GIMP

สวัสดีครับ
GIMP คือ software ตัดแต่งภาพลักษณะเดียวกับ Photoshop แต่เป็นแบบ open source ที่สามารถ download มาใช้ได้ฟรี  มีผู้ใช้ GIMP มากมายเพราะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการ software ที่ใกล้เคียงกับ Photoshop ที่ราคาค่อนข้างสูง    Website Jeffkayser รวบรวม keyboard shortcuts สำหรับ GIMP 2.6 ไว้ครบถ้วนทั้งหมด พวกเราที่ใช้ GIMP และต้องการ keyboard shortcuts สามารถ donwload ได้ฟรีจาก http://jeffkayser.com/blog/2011/12/30/cheatsheet-gimp/  มีให้เลือก3 แบบคือ PNG, SVG และ PDF ครับ

No comments:

Post a Comment