» » » พบ propylene ที่ใช้ทำพลาสติกในชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ Titan ของดาวเสาร์

Tuesday, October 1, 2013

พบ propylene ที่ใช้ทำพลาสติกในชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ Titan ของดาวเสาร์

สวัสดีครับ

พลาสติกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันไม่ได้มีเฉพาะบนโลกเท่านั้น เพราะมีการตรวจพบ propylene ในบรรยากาศของดวงจันทร์ Titan ของดาวเสาร์


เครื่อง Composite Infrared Spectrometer (CIRS) ในยาน Cassini  ที่โคจรรอบดาวเสาร์ตรวจพบสาร propylene จำนวนเล็กน้อยในบรรยากาศชั้นล่างของดวงจันทร์ Titan  ก่อนหน้านี้ยาน Cassini พบว่าบนดวงจันทร์ Titan มี propane และ propyne การค้นพบ propylene เป็นการยืนยันว่าบนดวงจันทร์ Titan มี สาร hydrocarbons ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ petroleum และเชื้อเพลิงที่ได้จากซาก fossils เหมือนบนโลกเรา

Conor Nixon นักวิทยาศาสตร์จาก NASA อธิบายว่า  ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ติด Code เลข 5 ไว้ที่ก้นภาชนะทำมาจาก propylene

ดวงจันทร์ Titan เป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในจักรวาล ขนาดของมันใหญ่กว่าดาวพุธ   ชั้นบรรยากาศของ Titan ประกอบด้วยไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ๋  บนพื้นผิวมีทั้งแม่น้ำ ทะเลสาบ และทะเล ซึ่งเชื่อว่าของเหลวในทะเลเป็นมีเทนเหลวที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2439968/Plastic-space-Cassini-finds-propylene-Saturns-moon-Titan-time-discovered-world.html

No comments:

Post a Comment