» » » ใครคือ website อันดับหนึ่ง?

Tuesday, October 8, 2013

ใครคือ website อันดับหนึ่ง?

สวัสดีครับ

Mark Graham และ Stefano De Stabbata จาก Oxford Internet Institute  รวบรวมข้อมูลการใช้ Internet ของประชากรทุกประเทศทั่วโลกว่าใช้ website ใดมากที่สุด และจัดทำเป็นแผนที่ซึ่งแสดงถึง website ยอดนิยมในแต่ละประเทศ โดยขนาดของประเทศจะเปลี่ยนไปตามจำนวนผู้ใช้ Internet ของประเทศนั้นๆ
จากข้อมูลพบว่า Website ยอดนิยมอันดับแรกคือ Google, อันดับสองคือ Facebook  อันดับสามคือ Baidu โดยประเทศที่ website Google ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรปตะวันตก, เอเซียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนประเทศที่ website  Facebook  ได้รับความนิยมมากที่สุดค่อนข้างกระจายตัวและมีมากที่ตะวันออกกลาง, อาฟริกาตอนเหนือ, อเมริกากลางและใต้ที่ใช้ภาษาสเปน

ประเทศที่ Google และ Facebook ไม่ใช่ website ยอดนิยมอันดับหนึ่งคือประเทศรัสเซียและประเทศในยุโรปตะวันออกบางประเทศซึ่งประชาชนนิยม website ของประเทศตนเองมากกว่า สำหรับในเอเซียตะวันออกซึ่งมีประเทศใหญ่เช่นจีนและญี่ปุ่น ปรากฎว่า website ยอดนิยมของญี่ปุ่นและไต้หวันคือ website Yahoo ซึ่งเป็น website ยอดนิยมอันดับสี่ ในขณะที่ website ยอดนิยมของประเทศจีนและเกาหลีคือ website Baidu ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศจีน

ที่มา: http://geography.oii.ox.ac.uk/2013/09/age-of-internet-empires/

No comments:

Post a Comment