» » » » Download ฟรี - 'The unofficial, beginner’s guide to tumblr' - คู่มือ Tumblr

Friday, November 29, 2013

Download ฟรี - 'The unofficial, beginner’s guide to tumblr' - คู่มือ Tumblr

สวัสดีครับ
Tumblr คือ micro-blogging platform ที่มีคุณสมบัติของ social website อยู่ด้วย  Tumblr  ก่อตั้งโดย David Karp เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2007  และได้รับความนิยมมากในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 25 ปี   Yahoo ใช้เงิน $1.1  พันล้านเหรียญเพื่อ Tumblr   และยืนยันว่าจะรักษารูปแบบของ Tumblr ไว้ดังเดิม

eBook ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นของ website makeuseof  ชื่อ “The unofficial, beginner’s guide to tumblr” เขียนโดย Greg Meye  แนะนำการใช้ Tumblr ไว้อย่างละเอียดโดยมีเรื่องสำคัญๆ ดังนี้
  • เริ่มต้นใช้ Tumblr อย่างไร?
  • ทำไม Tumblr ถึงได้รับความนิยมมาก?
  • วิธีเลือก Theme ที่เหมาะสม
  • วิธี edit Theme เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • เครื่องมือใน Tumblr
พวกเราที่สนใจสามารถ download “The unofficial, beginner’s guide to tumblr” ได้ฟรีจาก http://manuals.makeuseof.com.s3.amazonaws.com/for-mobile/Tumblr_-_MakeUseOf.com.pdf  ครับ เป็น file PDF ขนาด 2.67 MB หรืออ่านฉบับ Online ได้ที่  http://www.makeuseof.com/pages/the-unofficial-beginners-guide-to-tumblr ครับ

No comments:

Post a Comment