» » » จำนวนดวงดาวที่มองเห็นจากกล้องดูดาวมากกว่าเม็ดทรายในทะเลทรายและชายหาดทั่วโลกรวมกันถึง 10 เท่า

Tuesday, January 7, 2014

จำนวนดวงดาวที่มองเห็นจากกล้องดูดาวมากกว่าเม็ดทรายในทะเลทรายและชายหาดทั่วโลกรวมกันถึง 10 เท่า

สวัสดีครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่าดวงดาวในจักรวาลมีอยู่มากมายจนนับไม่มีวันหมดสิ้น  แม้แต่ดาวที่สามารถมองเห็นด้วยกล้องดูดาวคุณภาพสูงก็มากจนเราคาดไม่ถึง 

Dr Simon Driver จาก Australian National University  ได้ทำการคำนวณจำนวนดวงดาวที่สามารถมองเห็นผ่านกล้องดูดาวคุณภาพสูงและพบว่ามีจำนวนถึง 70 พันล้านล้านล้านดวง หรือ เลขเจ็ดตามด้วยเลขศูนย์ยี่สิบสองตัว ซึ่งมากกว่าจำนวนเม็ดทรายในทะเลทรายและตามชายหาดทั่วโลกรวมกันถึง 10 เท่า

Dr Simon Driver เปิดเผยว่าจากบริเวณที่มืดที่สุดเราสามารถมองเห็นดวงดาวด้วยตาเปล่าประมาณ 5 พันดวงและจากในเมืองใหญ่ที่มีแสงสว่างรบกวนจะมองเห็นดวงดาวประมาณ 1 ร้อยดวงเท่านั้น  ส่วนการคำนวณดวงดาวที่มองเห็นด้วยกล้องดูดาว นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้นับดาวทีละดวง แต่เป็นการนับgalaxy ที่มองเห็นจากกล้องดูดาวและประเมินจำนวนดาวในแต่ละ galaxy จากแสงสว่างของมัน  ก่อนจะนำมาคำนวณเป็นจำนวนดวงดาวทั้งหมด

การศึกษาครั้งนี้ Australian National University โดย Dr Simon Driver ไม่ได้ทำเพียงมหาวิทยาลัยเดียวแต่เป็นการร่วมมือกับ Royal Observatory, Edinburgh, Johns Hopkins University, Baltimore, St Andrews University และ University of New South Wales   และผลการศึกษาได้ถูกนำเสนอในการประชุม International Astronomical Union ใน Sydney ประเทศออสเตรเลียครับ

ที่มา: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/1436902/More-stars-than-grains-of-sand.html

No comments:

Post a Comment