» » » 3 Idea โต๊ะที่สามารถปรับขนาดได้ สำหรับบ้านหรือที่ทำงานขนาดเล็ก

Tuesday, January 21, 2014

3 Idea โต๊ะที่สามารถปรับขนาดได้ สำหรับบ้านหรือที่ทำงานขนาดเล็ก

สวัสดีครับ

บ้านหรือที่ทำงานที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก มักจะมีปัญหาในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโต๊ะซึ่งมักจะมีขนาดเกินไปใหญ่   แต่โต๊ะ 3 แบบนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้างนะครับ

1.  โต๊ะที่สามารถเปลี่ยน size จากโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะขนาดเล็กๆ ไว้นั่งล้อมวงจิบกาแฟกับเพื่อนๆ
2.  โต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ที่สามารถพับเก็บได้อย่างไม่เกะกะ3.  โต๊ะกลมที่สามารถเป็นโต๊ะกินข้าว,  โต๊ะประชุม ขนาด 4 -5 คน แต่ถ้าจำเป็นก็สามารถขยายเป็นโต๊ะสำหรับ 12 คน ได้ทันทีที่มา:  http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/clever-tables-live-large-small-spaces.html

No comments:

Post a Comment