» » » ผลสำรวจพบว่าผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาไม่ค่อยกระทำความผิดในคดีลักเล็กขโมยน้อย

Wednesday, January 15, 2014

ผลสำรวจพบว่าผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาไม่ค่อยกระทำความผิดในคดีลักเล็กขโมยน้อย

สวัสดีครับผลสำรวจที่จัดทำในประเทศอังกฤษพบว่าผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาไม่ค่อยกระทำความผิดในคดีลักเล็กขโมยน้อย

Mark Littler และทีมงานจากมหาวิทยาลัย Manchester ประเทศอังกฤษทำการสำรวจพลเมืองอายุระหว่าง 18 - 34  ปีทั่วประเทศอังกฤษจำนวน 1,200 คน  โดยสอบถามถึงความถี่ในการเข้าโบสถ์ และสอบถามถึงความผิดที่พวกเขาเคยก่อในอดีตรวมถึงแนวโน้มจะกระทำอีกหรือไม่ในอนาคต  ความผิดที่ถูกบรรจุในแบบสำรวจมีตั้งแต่หนีโรงเรียน, โดดงาน, ใช้สารเสพติด, ไม่ชำระค่าโดยสาร, ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ, ทำร้ายร่างกาย ขโมยของจากร้านค้า, การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ฯลฯ (ไม่มีคดีอุกฉกรรจ์ในแบบสำรวจเนื่องจากจำนวนผู้ทำผิดน้อยเกินไปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล)  ผลการสำรวจพบว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างคดีเล็กๆ น้อย อย่าง ขโมยของจากร้านค้า, การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง รวมถึงการใช้ยา กับความถี่ในการเข้าโบสถ์  โดยผู้ที่เข้าโบสถ์เป็นประจำไม่ค่อยกระทำความผิดในคดีเหล่านี้

Mark Littler บอกว่าผลการสำรวจบ่งชี้ว่าการได้อยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่เลื่อมใสในสิ่งดีๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของคน  อย่างไรก็ตาม Mark Littler บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การเข้าโบสถ์เท่านั้น, การได้อยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ก็ส่งผลเช่นเดียวกัน

ผลสำรวจนี้น่าจะใช้ได้กับคนที่ชอบเข้าวัดฟังธรรมในบ้านเราเช่นกันนะครับ!

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2539100/How-religion-cuts-crime-Attending-church-makes-likely-shoplift-drugs-download-music-illegally.html

No comments:

Post a Comment