» » » Flickr ปรับปรุงระบบ embed ภาพใหม่ แสดงชื่อภาพและเจ้าของภาพโดยอัตโนมัติ

Monday, January 13, 2014

Flickr ปรับปรุงระบบ embed ภาพใหม่ แสดงชื่อภาพและเจ้าของภาพโดยอัตโนมัติ

สวัสดีครับ

Flickr เป็น Photo Sharing Website เก่าแก่ที่ปัจจุบันเป็นของ Yahoo ระยะหลัง Flickr มีการปรับปรุงเพื่อแข่งกับ Social Website ใหม่ๆ เช่นเพิ่มพื้นที่ฟรีสำหรับ upload รูปภาพและ video เป็น  1 terabyte ซึ่งเป็นขนาดใหญ่โตที่ผู้ใช้งานทั่วไปใช้ไม่หมด  ล่าสุด  Flickr ปรับปรุงวิธีและกติกาการ embed ภาพจาก Flickr ไปลงใน website

ด้วยระบบ embed แบบใหม่ ภาพใน Flickr ที่ถูก embed ไปลงใน website อื่นจะแสดงชื่อภาพพร้อมเจ้าของภาพขนาดเห็นได้ชัดเมื่อเราเลื่อน mouse ไปเหนือภาพนั้น  เมื่อมีการ embed ภาพใน set, group และ Photostream ของ Flickr จะเป็นการ embed ภาพทั้งชุดไม่ใช่แค่ภาพใดภาพหนึ่ง  นอกจากนี้เจ้าของภาพจะสามารถติดตามยอดการชมภาพของตนที่ถูกนำไป embed ใน website อื่น

เพื่อความเป็นส่วนตัว ระบบ embed แบบใหม่จะใช้กับภาพที่เจ้าของภาพระบุให้เป็น public เท่านั้น ภาพที่อยู่ในหมวด private (ส่วนตัว) จะไม่สามารถ embed ได้

 Flickr เชื่อว่าระบบนี้จะเป็นผลดีสำหรับเจ้าของภาพใน Flickr ที่สามารถแสดงผลงานและตัวตนต่อสาธารณะ ในขณะที่เจ้าของ website ก็จะได้ภาพที่มีคุณภาพไปลงใน website ของตน

ภาพตัวอย่างด้านล่างเป็นภาพจากบัญชี Flickrของผมที่ถ่ายตอนไปมาเก๊าเมื่อ 3 ปีก่อน ครับ
ที่มา: Flickr Blog

No comments:

Post a Comment