» » View Image Size -Extension สำหรับ Google Chrome ช่วยให้ทราบข้อมูลของภาพบน website เพียงแค่ click ขวาที่ภาพ

Tuesday, January 28, 2014

View Image Size -Extension สำหรับ Google Chrome ช่วยให้ทราบข้อมูลของภาพบน website เพียงแค่ click ขวาที่ภาพ

สวัสดีครับ

พวกเราที่ search หาภาพจาก Google จะสามารถทราบขนาดของภาพว่าเหมาะสำหรับการใช้งานของเราหรือไม่  แต่ถ้าเป็นภาพจาก website ทั่วๆ ไป เราจะไม่ทราบขนาดและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาพนั้นๆ  แต่สำหรับพวกเราที่ใช้ Chrome สามารถแก้ปัญหานี้โดยการติดตั้ง Extension ที่ชื่อว่า Image Size Info  ครับภายหลังติดตั้ง Extension นี้ลงใน Google Chrome แล้ว เมื่อเรา click ขวาที่ภาพบนหน้า website และเลือก View Image Info  ก็จะแสดงข้อมูลสำคัญๆ เกี่ยวกับภาพนั้นๆ ทันที่ เช่นขนาดภาพที่แท้จริง, ขนาดภาพบน website, ขนาดของ file, วันเวลาที่ภาพถูกนำขึ้นสู่ website  รวมถึง link เพื่อเปิดชมภาพขนาดจริง  เรายังสามารถกำหนด option ได้หลายๆ อย่างตามวัตถุประสงค์การใช้งานอีกด้วย

พวกเราที่ใช้ Google Chrome และเห็นว่า Extension นี้เป็นประโยชน์ก็ click ที่ https://chrome.google.com/webstore/detail/image-size-info/oihdhfbfoagfkpcncinlbhfdgpegcigf?utm_source=chrome-ntp-icon ครับ

No comments:

Post a Comment