» » นักวิทยาศาสตร์พบว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนคือวิธีเพิ่มความสามารถในการจำที่ดีที่สุด

Thursday, February 13, 2014

นักวิทยาศาสตร์พบว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนคือวิธีเพิ่มความสามารถในการจำที่ดีที่สุด

สวัสดีครับทุกคนจะทราบกันอยู่แล้วว่าวิธีเพิ่มความสามารถในการจำรวมถึงการพัฒนาสมองในทุกๆ ด้านก็คือต้องฝึกฝนใช้สมองในการเรียนรู้, มีกิจกรรมนอกบ้านพบปะเพื่อนฝูง, ฟังเพลงคลาสสิคและเล่นเกมส์ที่ช่วยพัฒนาความสามารถของสมอง  และจากการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าวิธีพัฒนาสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำที่ดีที่สุดคือการได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน

นักวิทยาศาสตร์แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกให้เรียนรู้ทักษะที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการเย็บเสื้อ, การถ่ายรูปอย่างมืออาชีพ,ฯลฯ  กลุ่มที่สองให้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับเพื่อนๆ  กลุ่มที่สามอยู่กับบ้านฟังเพลงคลาสสิคและเล่นเกมส์ฝึกสมอง  ผลการวิจัยพบว่าอาสาสมัครกลุ่มแรกมีความสามารถในการจำที่ดีขึ้นมากที่สุด

นักวิทยาศาสตร์สรุปว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านกับเพื่อนๆ เป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเป็นกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและไม่คุ้นเคยมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองของผู้สูงอายุจะได้รับผลดีที่สุดจากการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ที่มา: http://lifehacker.com/learning-new-and-unfamiliar-skills-can-improve-memory-1477859256

1 comment: