» » วันอังคารคือวันที่พนักงานทำงานได้ประสิทธิผลที่สุด?

Tuesday, February 18, 2014

วันอังคารคือวันที่พนักงานทำงานได้ประสิทธิผลที่สุด?

สวัสดีครับถ้าพวกเรามีงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทเป็นพิเศษเพื่อให้สำเร็จลุล่วงขอแนะนำให้ใช้วันอังคารเป็นวันสำหรับงานชิ้นนั้นเพราะจากการสำรวจพบว่าวันอังคารคือวันที่พนักงานทำงานได้ประสิทธิผลที่สุด

การสำรวจครั้งนี้จัดทำที่ประเทศแคนาดาโดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่าย HR (Human Resources) จำนวน 300 คน  และพบว่า 33% มีความเห็นว่าพนักงานทำงานได้เนื้องานมากที่สุดในวันพฤหัสบดี  ลำดับถัดมาคือวันพุธอยู่ที่ 23% ลำดับที่สามคือวันจันทร์อยู่ที่ 14% อันดับที่ 4 คือวันศุกร์อยู่ที่ 6% และอันดับสุดท้ายคือวันพฤหัสบดีอยู่ที่ 5% ขณะที่อีก 18% เห็นว่าทุกวันได้เนื้องานพอๆ กัน

Vitaly Melnik หัวหน้าทีมผู้จัดทำสำรวจคราวนี้จาก Accountemps poll ให้เหตุผลว่าถึงแม้วันจันทร์จะเป็นวันหลังจากได้หยุดพักผ่อน แต่ประสิทธิผลในการทำงานยังไม่ถึงจุดสูงสุดเนื่องจากยังต้องรวบรวมสมาธิให้กลับมาอยู่ที่งาน ในขณะที่วันอังคารคือวันที่ร่างกายและจิตใจพร้อมที่สุดสำหรับงานหนัก และค่อยๆ ลดลงในวันพุธ จนสู่จุดต่ำสุดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยวันศุกร์เราอาจพร้อมทำงานมากกว่าวันพฤหัสบดีเนื่องจากจิตใจเริ่มมีความสุขที่จะได้หยุดยาวในวันเสาร์และอาทิตย์

ไม่ทราบว่าพวกเรารู้สึกว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุดในวันอะไรครับ?

ที่มา: http://www.thestar.com/business/2014/02/04/tuesdays_best_for_workplace_productivity.html

No comments:

Post a Comment