» » » นักวิทยาศาสตร์พบว่าจดบันทึกด้วยปากกาทำให้เข้าใจเรื่องมากกว่าใช้ Notebook หรือ Tablet

Sunday, February 16, 2014

นักวิทยาศาสตร์พบว่าจดบันทึกด้วยปากกาทำให้เข้าใจเรื่องมากกว่าใช้ Notebook หรือ Tablet

สวัสดีครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่าง Notebook หรือ Tablets ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถจดบันทึกคำสอนของครูอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องไม่ตกหล่น แต่ได้อย่างก็เสียอย่างครับเพราะผลการศึกษากลับพบว่าการจดบันทึกคำสอนของครูอาจารย์ด้วยปากกาช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากกว่า

ผลการวิจัยโดย Pam Mueller of Princeton University และ Daniel Oppenheimer จากมหาวิทยาลัย UCLA   ซึ่งทดสอบจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งที่ใช้ปากกาจดบันทึกคำสอน กับที่ใช้ Notebook และ Tablet แทน   เมื่อทำการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบการสอนแล้วครึ่งชั่วโมงกลับพบว่านักศึกษาที่ใช้การจดบันทึกด้วยปากกาทำได้ดีกว่า และเพื่อยืนยันผลการทดสอบ Pam Mueller of Princeton University และ Daniel Oppenheimer ให้นักศึกษาทั้งหมดกลับไปทบทวนบทเรียนทั้งหมดโดยใช้บันทึกชุดเดิมของแต่ละคนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และกลับมาทำการสอบใหม่ ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมคือนักศึกษาที่จดบันทึกด้วยปากกาทำผลสอบได้ดีกว่า

เพื่อหาเหตุผลว่าทำไปถึงเป็นเช่นนี้ อาจารย์ทั้งคู่ได้นำการจดบันทึกของนักศึกษา 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกันและพบว่าบันทึกคำสอนของนักศึกษาที่ใช้ Notebook จะยาวกว่าแต่เป็นลักษณะพิมพ์คำต่อคำตามที่อาจารย์บรรยายโดยไม่ได้ทำความเข้าใจ ในขณะที่บันทึกด้วยปากกาจะสั้นกว่าแต่เป็นสิ่งที่นักศึกษาเรียบเรียงจากความเข้าใจระหว่างฟังอาจารย์บรรยายนั่นเอง

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2552125/Revising-exam-DONT-use-laptop-Taking-notes-pen-paper-boosts-memory-ability-understand.html

No comments:

Post a Comment