» » » » Prelude - เรือลำใหญ่ที่สุดในโลก ยาวกว่าตึก Empire State 150 ฟุต

Sunday, February 2, 2014

Prelude - เรือลำใหญ่ที่สุดในโลก ยาวกว่าตึก Empire State 150 ฟุต

สวัสดีครับก่อนหน้านี้เรือลำใหญ่ที่สุดในโลกคือเรือ Emma Maersk  ซึ่งมีความยาว 1.302 ฟุต  แต่สถิตินี้ถูกทำลายไปแล้วโดยเรือ Prelude ซึ่งมีความยาวถึง 1,601 ฟุต กว้าง 243 ฟุต

เรือ Prelude เป็นของบริษัท Shell  ยักษ์ใหญ่ในวงการค้าน้ำมัน  ด้วยความยาวขนาดนี้ทำให้ Prelude มีความยาวกว่าตึก Empire State ที่วัดจากชั้นล่างสุดจนถึงยอดตึก ถึง 150 ฟุต  ถ้าเรือลำนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์จะมีน้ำหนัก 6 แสนตัน  บนเรือจะติดตั้งอุปกรณ์ท่อสูบแก๊สจากบ่อใต้ทะเลลึกพร้อมเครื่องแช่แก๊ส  ให้กลายเป็นของเหลวด้วยอุณหภูมิ -260℉ เพื่อส่งไปจำหน่ายได้ทั่วโลกทันที  โดยสามารถผลิตแก๊สในรูปของเหลวได้ถึงปีละ 3.6 ล้านตัน  โดยแก๊สเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ใน tanks ขนาดใหญ่หลายๆใบซึ่งมีปริมาตรโดยรวมประมาณสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิค 175 สระ  เรือ Prelude ถูกออกแบบให้สามารถต้านทานพายุ Hurricane  ระดับ5  ติดเครื่องยนต์ขนาด 6,700 แรงม้า 3 เครื่องเรือลำนี้ต่อโดยอู่ต่อเรือ Samsung Heavy Industries (SHI) ในเมือง Geoje, ประเทศเกาหลีใต้  ใช้เวลาต่ออยู่ในอู่เรือประมาณ 1 ปีก่อนจะปล่อยลงน้ำและอยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้งานในปี ค.ศ. 2017   โดยมีแผนจะปฎิบัติงานอยู่ที่ภาคตะวันตกของทวีปออสเตรเลียประมาณ 25 ปีที่มา: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/10496977/Worlds-largest-ship-bigger-than-Empire-State-Building-launches.html

No comments:

Post a Comment