» » » ชาว Abu Dhabi เมืองหลวงของ United Arab Emirates ก็นิยมหมายเลขโทรศัพท์สวยๆ และต้องจ่ายเงิน 68 ล้านบาทเพื่อได้หมายเลข.....?

Tuesday, March 11, 2014

ชาว Abu Dhabi เมืองหลวงของ United Arab Emirates ก็นิยมหมายเลขโทรศัพท์สวยๆ และต้องจ่ายเงิน 68 ล้านบาทเพื่อได้หมายเลข.....?

สวัสดีครับความนิยมหมายเลขโทรศัพท์สวยๆ ไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยเท่านั้น เพราะที่ Abu Dhabi เมืองหลวงของ  United Arab Emirates ก็มีการประมูลเบอร์สวยๆ เช่นกัน โดยผู้ประมูลได้คราวนี้ต้องจ่ายเงินถึง  7,877,777 dirhams ( $2.1 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 68 ล้านบาท)  พร้อมสิทธิ์โทรฟรีวันละ 12 โชค ส่ง SMS วันละ 725 ครั้งเป็นเวลานาน 2 ปี (ใช้ไม่หมดใน 1 วันสามารถทบยอดไปใช้วันต่อๆ ไปได้)

หมายเลขที่ชาว United Arab Emirates นิยมไม่ใช่เลข 8 หรือ เลข 9 อย่างบ้านเราแต่เลขที่ผู้ประมูลยอมทุ่มเงิน 68 ล้านบาทเพื่อได้ครอบครองก็คือหมายเลข 777-7777 ครับ

ที่มา: http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-26526844

No comments:

Post a Comment