» » นักวิทยาศาสตร์พบว่ายิ่งแก่เราก็จะยิ่งไม่มีอาการหาวตามคนอื่น

Monday, March 17, 2014

นักวิทยาศาสตร์พบว่ายิ่งแก่เราก็จะยิ่งไม่มีอาการหาวตามคนอื่น

สวัสดีครับก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าอาการหาวสามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้โดยถ้าเราเห็นคนที่อยู่ใกล้ๆ กันหาวก็มีโอกาสที่เราจะหาวตามได้เช่นกัน และล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าอาการหาวตามคนอื่นจะลดลงเมื่ออายุของเราเพิ่มขึ้น
Dr Elizabeth Cirulli, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฝ่ายการแพทย์ที่ Duke University in Durham, รัฐ North Carolina  ใช้อาสาสมัครจำนวน 328 คนที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีไปจนถึงมากกว่า 50 ปีในการวิจัยครั้งนี้  ก่อนทำการทดสอบทุกคนได้รับการตรวจร่างกายว่ามีสภาพแข็งแรง พักผ่อนเพียงพอ ไม่มีอาการอ่อนเพลียจากนั้นก็ให้ทุกคนนั่งดู  video คนที่กำลังหาวเป็นเวลา 3 นาที ในระหว่างที่ชม video ทุกคนจะต้องกดปุ่มสัญญานทุกครั้งที่มีอาการหาว  ผลการทดสอบปรากฎว่าถ้านับจากยอดรวมอาสาสมัคร 68% มีอาการหาวตามภาพใน Video และเมื่อแยกตามอายุพบว่า คนที่อายุต่ำกว่า 25 ปีประมาณ 82% หาวตามภาพใน Video, คนที่อายุระหว่าง 26 - 49 ปี  หาวตามภาพใน Video ประมาณ 60% และคนที่อายุมากกว่า 50 ปีเพียง 41% เท่านั้นที่หาวตามภาพใน Video

นับเป็นครั้งแรกที่มีการพบความเกี่ยวข้องของอายุกับอาการหาวตามคนอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ที่อาจช่วยให้เข้าใจอาการของคนที่มีลักษณะพิเศษอย่าง Autism เนื่องจากจะไม่ค่อยหาวตามคนอื่น และทีมงานกำลังศึกษาว่าอาการไอหรือหัวเราะตามคนอื่นมีความเกี่ยวข้องกับอายุด้วยหรือไม่

ที่มา: http://www.bbc.com/news/health-26587535

No comments:

Post a Comment