» » นโยบายใหม่ของ Facebook - mail ที่ส่งไปยัง @facebook.com จะถูก forward ไปที่ primary email address ของผู้ใช้ Facebook

Monday, March 3, 2014

นโยบายใหม่ของ Facebook - mail ที่ส่งไปยัง @facebook.com จะถูก forward ไปที่ primary email address ของผู้ใช้ Facebook

สวัสดีครับFacebook แจ้งว่าอีกไม่ช้าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบรับส่ง email ของ facebook  โดย email ที่ส่งมายัง facebook email address (@facebook.com) จะไม่ show ในหน้าFacebook messages  อีกต่อไปแต่จะถุก forward ไปยัง primary email address ที่ปรากฎใน Facebook's settings

Facebook เริ่มให้บริการ  facebook email address (@facebook.com) มาตั้งแต่ปี 2010  แต่ปรากฎว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมจากผู้ใช้ Facebook  จนกระทั่งกลางปี 2012 ก็มีการปรับให้อีเมลที่แสดงผลในหน้ารายละเอียดโปรไฟล์ของทุกบัญชี เปลี่ยนไปเป็นอีเมล @facebook.com ทั้งหมด  โดย email address ของผู้ใช้ facebook ก็คือ  Facebook timeline URL (ตัวอักษรและหรือตัวเลขที่ต่อท้าย “https://www.facebook.com/”) ต่อท้ายด้วย @facebook.com

นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่านโยบายนี้อาจทำให้ผู้ต้องการส่ง mail ขยะทำงานได้สะดวกขึ้นเพราะแค่ส่ง email ไปที่ facebook email address (@facebook.com) ของผู้ใช้ facebook ที่ตกเป็นเป้าหมาย  mail ขยะก็จะถูก forward ไปที่ primary email address ของผู้ใช้ Facebook คนนั้นทันที  วิธีแก้ไขง่ายๆ ก็คือเปลี่ยน  primary email address ที่ให้ไว้กับ facebook เป็น email address ที่ไม่ได้ใช้เพื่อติดต่อธุระสำคัญครับ

ที่มา: http://www.makeuseof.com/tag/facebook-com-address-now-forwards-email/

No comments:

Post a Comment