» » เปิดตัว Google Now บน Google Chrome แล้ววันนี้ (25 มีนาคม 2557)

Tuesday, March 25, 2014

เปิดตัว Google Now บน Google Chrome แล้ววันนี้ (25 มีนาคม 2557)

สวัสดีครับพวกเราที่ใช้  Google Chrome Beta คงจะเคยใช้ Google Now สำหรับ Google Chrome มาพักใหญ่แล้ว  และวันนี้ Google แจ้งว่าพวกเราที่ใช้ Google Chrome version ปกติก็จะได้ใช้ Google Now แล้วเช่นกัน

Google Now เป็น feature ที่มากับ Android  version Jelly Bean ขึ้นไป ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันในรูปแบบ card ตามเวลาจริง (real time)  เช่น สภาพการจราจร (จากข้อมูลการใช้เส้นทางของเราในปัจจุบันและในอดีต), การขนส่งสาธารณะ, ตารางเวลานัดหมาย, ข้อมูลสถานที่ (เช่น รีวิวร้านอาหาร), สภาพอากาศ ฯลฯ   นอกจากนี้ยังรองรับการค้นข้อมูลด้วยเสียงและค้นหาข้อมูลจากเว็บตามปกติได้ด้วย   โดย Google พยายามผลักดับ feature นี้ให้ครอบคลุมผู้ใช้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android, iOS, จนมาถึงผู้ใช้ Windows และ Mac ผ่าน Google Chrome

สำหรับผู้ใช้ Google Chrome  ข้อมูลใน card จะแสดงเป็น pop up จาก system tray ของเครื่องโดยข้อมูลเหล่านี้จะอ้างอิงสถานที่จาก Smartphone ของเราเป็นหลัก  โดยผู้ที่ต้องการใช้ Google Now บน Chrome จะต้อง log in บัญชี Google เดียวกับที่ใช้บน Smartphone

Google Now บน Google Chrome เปิดตัวเป็นทางการแล้ววันนี้ซึ่งก็จะเป็นพิธีปฎิบัติของ Google คือจะทยอยเปิดตัวไปเรื่อยๆ จนครบภายใน 2 -3 สัปดาห์ครับ

ที่มา:   https://support.google.com/chrome/answer/4414004?p=ib_google_now_welcome&rd=1#topic=3227046

No comments:

Post a Comment