» » » » » ยอดจำหน่าย Tablet ประจำปี 2013 - Android แซงหน้า Apple เป็นครั้งแรก

Wednesday, March 5, 2014

ยอดจำหน่าย Tablet ประจำปี 2013 - Android แซงหน้า Apple เป็นครั้งแรก

สวัสดีครับการเติบโตถึง 127% ของยอดขาย Tablet ที่ใช้ Android OS ทั่วโลกเมื่อปี 2013  ทำให้ Apple ต้องสูญเสียตำแหน่งเจ้าตลาด Tablet ที่ครอบครองมาหลายปีให้กับ Androidจากการสำรวจโดย Gartner พบว่าในปี ค.ศ. 2013  ยอดจำหน่าย Tablet ที่ใช้ Android OS สูงถึง 120.9 ล้านเครื่อง จากที่เคยขายได้ 53.3 ล้านเครื่องในปีค.ศ. 2012  ในขณะที่ iPad ของ Apple ขายได้ 70.4 ล้านเครื่องในปี ค.ศ. 2013 จากที่ขายได้ 61.4 ล้านเครื่องในปี ค.ศ. 2012  แต่ถ้าคิดจาก Brand สินค้า iPad ยังคงเป็นอันดับ 1 ในตลาด Tablet โดยมี Samsung เป็นอันดับ 2, Asus เป็นอันดับ 3, Amazon (Kindle) เป็นอันดับ 4, และ Lenovo เป็นอันดับ 5 Gartner เปิดเผยว่ายอดจำหน่าย Tablet ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นเพราะความต้องการ Tablet ในตลาดเกิดใหม่อย่างเอเซียและอเมริกาใต้ ซึ่งนิยม Tablet ขนาดเล็กกว่าและราคาถูกกว่า ทำให้ยอดจำหน่าย Tablet ทุกยี่ห้อในปี ค.ศ. 2013 สูงถึง 195.4 ล้านเครื่อง

ที่มา: http://news.cnet.com/8301-1035_3-57619796-94/android-beat-apple-in-tablet-sales-last-year-gartner

No comments:

Post a Comment