» » » Wounda - ลิงชิมแปนซีโอบกอดผู้ดูแลมันจากอาการเจ็บป่วยด้วยความรักก่อนกลับคืนสู่ป่า

Sunday, March 16, 2014

Wounda - ลิงชิมแปนซีโอบกอดผู้ดูแลมันจากอาการเจ็บป่วยด้วยความรักก่อนกลับคืนสู่ป่า

สวัสดีครับJane Goodall Institute's Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Center  ในประเทศคองโก คือศูนย์ดูแลลิงชิมแปนซีที่บาดเจ็บ, เจ็บป่วย, และขาดแคลนอาหารเนื่องจากสภาพป่าถูกทำลาย  ที่ศูนย์แห่งนี้มีลิงชิมแปนซีกว่า 160 ตัว และ Wounda ก็คือหนึ่งในลิงที่ได้รับการดูแลจนแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมกับคืนสู่ป่า   Jane Goodall Institute ตัดสินใจส่ง Wounda ไปที่เกาะ Tchindzoulou Island ซึ่งเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไม่ถูกรุกรานจากมนุษย์

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นวินาทีที่ Wounda  กำลังกลับคืนสู่ป่า ด้วยความฉลาดของลิงชิมแปนซีมันโอบกอด Jane Goodall ด้วยความรักเหมือนกับขอบคุณที่ช่วยดูแลจนมันกลับมาแข็งแรง

ชม Clip ครับ  

No comments:

Post a Comment