» » » Google จัดทำ Doodle แบบ interactive ฉลอง 40 ปี Rubik Cube

Monday, May 19, 2014

Google จัดทำ Doodle แบบ interactive ฉลอง 40 ปี Rubik Cube

วันนีเมื่อ 40 ปีก่อน Ern Rubik ชาวฮังกาเรียนได้คิดค้นของเล่นที่เป็นเกมส์ Rubik Cube ที่พวกเรารู้จักกันดี เกมส์นี้แพร่หลายอยู่ในฮังการีถึง 6 ปีก่อนที่ทั่วโลกจะได้เล่นกันในเดือนพฤษภาคม 1980 และกลายเป็นเกมส์อมตะที่ยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเชิดชูเกมส์ยอดนิยมนี้ Google ได้จัดทำ Google Doodle แบบ Interactive ให้เราเล่นเกมส์ Rubik Cube จาก homepage ของ Google เฉพาะวันที่ 19 พฤษภาคม 2014 เท่านั้น หลังจากนี้ถ้่าพวกเราต้องการเล่นก็ click ที่ http://www.google.com/doodles/rubiks-cube  ครับ

No comments:

Post a Comment