» » » ถุงยางอนามัยขนาดยักษ์ที่ Santiago ชิลี

Friday, May 23, 2014

ถุงยางอนามัยขนาดยักษ์ที่ Santiago ชิลี

ไม่ใช่ถุงยางอนามัยจริงครับแต่เป็นถุงยางอนามัยเทียมขนาด 40 ฟุตหรือ 12  เมตรถูกติดตั้งไว้ที่ชานเมือง Santiago ประเทศชิลี ตามแนวคิดของ Rodolfo Carter ผู้ว่าของเมืองนี้เพื่อรณรงค์ให้มีการป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือก่อนวัยอันควรเนื่องจาก 17% ของผู้ตั้งครรภในเมืองนี้อายุต่ำกว่า 19 ป

การรณรงค์นี้ได้รับเสียงตอบรับในทางบวกถึงแม้หลายคนจะบอกว่าประเจิดประเจ้อไปหน่อย

1 comment:

  1. nice your site thanks for sharing love you all team good work keep it up

    Wifi Password Hacker
    Hack Wifi

    ReplyDelete