» » Vibrating Capsule แก้ปัญหาท้องผูกโดยไม่ต้องใช้ยาระบาย

Wednesday, May 7, 2014

Vibrating Capsule แก้ปัญหาท้องผูกโดยไม่ต้องใช้ยาระบาย
อาการท้องผูกเป็นปัญหาสำหรับคนในยุคนี้ที่ตองใช้ชีวิตเร่งรีบรวมถึงการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปนิยมอาหารจานด่วนที่เน้นแป้งและเนื้อสัตว์ ทำให้ต้องพึ่งยาระบายซึ่งมักทำให้ต้องใช้ไปตลอด แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จาก Tel Aviv Sourasky Medical Center's department of gastroenterology and hepatology ค้นพบวิธีลดอาการท้องผูกโดยไม่ต้องพึ่งยาซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง ด้วยการใช้ Vibrating Capsule

Vibrating Capsule เป็นแคปซูลขนาดเหรียญ 25 เซ็นภายในบรรจุมอเตอร์ขนาดจิ๋วที่จะเริ่มทำงานภายใน 6 ถึง 8 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่แคปซูลเคลื่อนจากทางเดินอาหารสู่ลำไส้พอดี มอเตอร์สขนาดจิ๋วจะสั่นสะเทือนเบาๆ ทำให้ลำไส้เกิดการบีบตัวกระตุ้นให้การขับถ่ายสะดวกขึ้น

จากการทดสอบกับอาสาสมัครพบว่าช่วยเพิ่มการขับถ่ายเป็นสัปดาห์ละ 2-4 ครั้งโดยไม่ต้องใช้ยาระบาย อาการท้องผูกเป็นปัญหาของสังคมสมัยใหม่ ชาวอเมริกันประมาณ 42 ล้านคนมีปัญหาท้องผูกเนื่องจากโภชนาการ, พักผ่อนไม่พอและขาดการออกกำลังกาย

ที่มา: http:// www.cnet.com/news/vibrating-capsule-may-relieve-constipation/

No comments:

Post a Comment