» » » » » Download free - Angry Birds Epic สำหรับ Android

Sunday, June 15, 2014

Download free - Angry Birds Epic สำหรับ Android

หลังจากรอมานานในที่สุดพวกเราที่ใช้ Android ก็จะได้เล่นเกมส์ Angry Birds Epic ซึ่งเป็นเกมส์ตอนล่าสุดของ Angry Birds

Rovio สร้าง Angry Birds Epic เป็นเกมส์แบบ turn base RPG ที่ต้องวางแผนการเล่น โดยพล็อตเรื่องยังเหมือนเดิมคือ Bad Piggies ขโมยไข่นกทำให้นกโกรธแต่ version นี้ Bad Piggies ยังจับนกตัวหนึ่งเป็นตัวประกัน ผู้่เล่นเกมส์จะเริ่มเกมส์จากนกสีแดงบุกโจมตีรังของ Bad Piggies เพื่อช่วยเพื่อน ้เมื่อเกมส์ดำเนินไปทั้ง Angry Birds และ Bad Piggies จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเริือยๆ มีการสร้างอาวุธและเครื่องป้องกันใหม่ๆ ซึ่งผู้เล่นที่ใจร้อนสามารถชำระเงินซื้อ items ได้ด้วย

ลักษณะเกมส์ Angry Birds Epic จะเน้นไปที่เนื้อเรื่องและความสามารถของตัวละครในเกมส์ซึ่งต่างจากตอนก่อนๆ ที่ให้ผู้เล่นใช้หลักกลศาสตร์ในการยิงอาวุธ  พวกเราที่ใช้ Android  สามารถ download ได้ฟรีจาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.gold   ครับ

No comments:

Post a Comment