» » » 10 สาเหตุที่ App ไม่ผ่านการอนุมัติจาก Apple

Monday, September 15, 2014

10 สาเหตุที่ App ไม่ผ่านการอนุมัติจาก Apple

สวัสดีครับในแต่ละวันมี App ใหม่ๆ มากมายที่ถูกส่งไปให้ Apple  พิจารณา และก็มี App จำนวนมากที่ไม่ผ่านการอนุมัติ  Apple เปิดเผยว่ามีสาเหตุมากมายที่ทำให้ App ไม่ผ่านการอนุมัติ และได้รวบรวม 10 สาเหตุที่ App สอบไม่ผ่านไว้ดังนี้

  1.  ขาดรายละเอียด เช่นขาดคำอธิบาย theme ของ App, ขาด Link ไปยังหน้า Help ฯลฯ คิดเป็นจำนวน 14%
  2.  ตรวจพบ bugs ใน App  คิดเป็นจำนวน 8%
  3.  App ผิดเงื่อนไขใน Developer Program License Agreement  ของ Apple   จำนวน 6%
  4.  Interface ของ App ต่ำกว่ามาตรฐาน  จำนวน 6%
  5.  ชื่อ และ คำบรรยายเกี่ยวกับ App ไม่เข้ากับ Content ของ App คิดเป็น 5%
  6.  App มีการใช้ชื่อ, Icon เลียนแบบ App อื่น จำนวน 5%
  7.  ชื่อ App ที่ปรากฎเมื่อเปิดใช้ App  ไม่ตรงกับชื่อ App  ที่แจ้งกับ Apple  จำนวน 4%
  8.  มีการใช้ 'Placeholder Text' ใน App  จำนวน 4%
  9.  App กำหนด rating สำหรับผู้ใช้ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  จำนวน 3%
  10.  Apple ไม่รับพิจารณา App ที่เป็น 'demo', 'trial', 'test', 'beta' version  จำนวน 2%

10 สาเหตุที่ Apple บอกมา คิดเป็น 58% ของ App ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ  และสาเหตุอื่นๆ อีก 42% เป็นสาเหตุปลีกย่อยอีกมากมายที่แต่ละสาเหตุคิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 2%

ที่มา:  Techcrunch

No comments:

Post a Comment