» » » » ชมโบราณวัตถุจีนกว่า 1.400 ชิ้นจากพิพิธภัณฑ์ 13 แห่ง บางชิ้นอายุกว่า 4 พันปี จาก website Google Cultural Institute

Monday, September 8, 2014

ชมโบราณวัตถุจีนกว่า 1.400 ชิ้นจากพิพิธภัณฑ์ 13 แห่ง บางชิ้นอายุกว่า 4 พันปี จาก website Google Cultural Institute

สวัสดีครับจีนเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีอายุกว่าห้าพันปี  โอกาสที่เราจะได้ชมโบราณวัตถุล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์หลายๆ แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นไปได้ยากมาก แต่เราสามารถชมภาพโบราณวัตถุอย่างใกล้ชิดจาก website  Google Cultural Institute ครับ


เราจะได้ชมภาพโบราณวัตถุกว่า  1.400 ชิ้นจากพิพิธภัณฑ์ 13 แห่ง (บางแห่งสามารถชมผ่าน Street View)  โบราณวัตถุบางชิ้นมีอายุกว่า 4พันปี  พวกเราที่สนใจสามารถชมได้จาก https://www.google.com/culturalinstitute/collections?q=China ครับ

No comments:

Post a Comment