» » » ชาวนาประเทศจีนพบว่าบทสวดมนต์ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 15%

Friday, September 12, 2014

ชาวนาประเทศจีนพบว่าบทสวดมนต์ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 15%

สวัสดีครับBBC รายงานว่าชาวนาในมณฑล Fujian  พบว่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นถึง 15% หลังจากมีการเปิดบทสวดมนต์ในนาข้าว

ผลผลิตข้าวเปลือกในหมู่บ้าน Liangshan เพิ่มขึ้นถึง 15% หลังจากชาวนาติดตั้งลำโพงรูปดอกบัว 500 ตัวในนาข้าวพื้นที่  26.7-hectare และเปิดบทสวดมนต์ของศาสนาพุทธให้ต้นข้าวในแปลงฟังทุกวัน นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วขนาดของเมล็ดข้าวก็ใหญ่กว่าแปลงที่ไม่ได้เปิดบทสวดมนต์ นักวิจัยจาก China Agricultural University เชื่อว่าบทสวดมนต์ในศาสนาพุทธที่มีจังหวะนุ่มนวลกระตุ้นให้ต้นข้าวสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ในขณะที่เสียงเพลงจังหวะเร่งเร้ากลับให้ผลในทางตรงข้าม

ที่มา:  BBC


No comments:

Post a Comment