» » » เด็กที่เกิดจากการตัดแต่งยีนส์ตัวอ่อน 30 คน อายุ 17 ปีแล้ว - The World’s First Genetically Modified Babies Will Graduate High School This Year!

Monday, September 29, 2014

เด็กที่เกิดจากการตัดแต่งยีนส์ตัวอ่อน 30 คน อายุ 17 ปีแล้ว - The World’s First Genetically Modified Babies Will Graduate High School This Year!

สวัสดีครับเมื่อปี ค.ศ. 1997  Institute for Reproductive Medicine and Science (IRMS) at St Barnabas, สหรัฐอเมริกา ได้มีการทดสอบตัดแต่งยีนส์ตัวอ่อนมนุษย์จำนวน 30 ชุด ก่อนจะปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติในครรภ์มารดา ซึ่งตามทฤษฎีเด็กแต่ละคนที่เกิดขึ้นจะเป็นเด็กที่เกิดโดยวิทยาศาสตร์จากพ่อแม่ 3 คน ผ่านมา 17 ปี เด็ก 30 คนนี้ได้เติบโตเป็นวัยรุ่นแล้ว

เด็กที่เกิดจากการตัดแต่งยีนส์ทั้ง 30 คนนี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการสร้างเด็กที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าเด็กทั่วไปแต่เป็นเพราะผู้ปกครองของพวกเขามียีนส์ผิดปกติซึ่งจะทำให้เด็กเหล่านี้อาจเสียชีวิตเมื่อเกิดมา  อย่างไรก็ตามการตัดแต่งยีนส์ตัวอ่อนมนุษย์ที่เกิดขึ้นในปี 1997 เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เกิดขึ้นเนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้สั่งห้ามการตัดแต่งยีนส์ตัวอ่อนมนุษย์ในทุกกรณี  นับจากปี 1997 ถึงปัจจุบัน เด็กทั้ง 30 คนมีอายุ 17 ปีแต่ไม่มีใครทราบรายละเอียดของพวกเขาเนื่องจากทุกอย่างทุกเก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม Institute for Reproductive Medicine and Science (IRMS) at St Barnabas ตัดสินใจติดตามข้อมูลของพวกเขาตั้งแต่ต้นปีและสามารถทราบที่อยู่ของเด็กจำนวน 17 คน 

ไม่มีใครทราบว่าในอนาคตจะมีการอนุญาตให้ตัดแต่งยีนส์ตัวอ่อนมนุษย์อีกหรือไม่ แต่อย่างน้อยขณะนี้ก็มีเด็กที่เกิดจากการตัดแต่งยีนส์ที่กำลังโตเป็นวัยรุ่นซึ่งสามารถสร้างลูกหลานที่มียีนส์นี้อยู่ในตัว

ที่มา: Techcrunch


No comments:

Post a Comment