» » » » Baidu พัฒนา Smart Chopsticks - ตรวจสารพิษ ความสด อุณหภูมิ ส่วนประกอบในอาหารว่าเหมาะต่อการบริโภคหรือไม่

Thursday, September 4, 2014

Baidu พัฒนา Smart Chopsticks - ตรวจสารพิษ ความสด อุณหภูมิ ส่วนประกอบในอาหารว่าเหมาะต่อการบริโภคหรือไม่

สวัสดีครับตะเกียบที่สามารถตรวจยาพิษไม่ได้มีแต่ในหนังจีนกำลังภายในอีกต่อไปแล้วครับ เพราะ Baido เจ้าของ Browser Baido และ search engine อันดับหนึ่งของประเทศจีนได้พัฒนาตะเกียบอัจฉริยะ (Smart Chopsticks) ที่สามารถตรวจสอบว่าอาหารที่เรากำลังกินอยู่ปลอดภัยดีหรือไม่


แนวคิดการพัฒนาตะเกียบอัจฉริยะเกิดขึ้นจากเรื่องล้อเล่นกันในวัน April Fool แต่เมื่อผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนาก็กลายเป็นเรื่องจริง โดยตะเกียบนี้จะติด sensor ที่สามารถตรวจอุณหภูมิของอาหารว่าเหมาะสมกับการรับประทานหรือไม่ รวมถึงตรวจว่าส่วนประกอบสำคัญในอาหารจีนก็คือน้ำมันที่ใช้ปรุงว่าเป็นน้ำมันที่ใหม่หรือถูกใช้ซ้ำมาหลายครั้งจนจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสามารถตรวจวัดระดับโซเดียมในอาหารอีกด้วย เมื่อตรวจพบระดับที่ผิดปกติ ปลายตะเกียบจะมีสัญญานไฟแดงขึ้นทันที ตะเกียบอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และ Smartphone ผ่าน WiFi และ Bluetooth  ผู้บริหารของ Baido เปิดเผยว่าการนำเทคโนโลยีมาผนวกกับตะเกียบซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีมาหลายพันปีและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวจีนเป็นความภูมิใจของ Baidu

ถึงขณะนี้ตะเกียบอัจฉริยะยังอยู่ในขั้น R&D โดยยังไม่ได้กำหนดวันจำหน่ายและราคาครับ

ที่มา:  BBC

No comments:

Post a Comment