» » » Clip - ลูกเต่าทะเลแข่งกันสู่ทะเล เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทะเลลึก

Sunday, September 28, 2014

Clip - ลูกเต่าทะเลแข่งกันสู่ทะเล เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทะเลลึก

สวัสดีครับเมื่อถึงฤดูวางไข่เต่าทะเลจะเดินทางไปยังแหล่งผสมพันธุ์  เต่าตัวผู้เมื่อผสมเสร็จแล้วจะเดินทางกลับสู่แหล่งอาหารทันที ในขณะที่เต่าทะเลตัวเมียจะเดินทางสู่แหล่งวางไข่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแหล่งเดิมที่เต่ากำเนิด ปกติเต่าทะเลจะวางไข่บนหาดทรายที่เงียบสงบในช่วงเวลากลางคืนในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นเกือบสูงสุด แม่เต่าจะคลานจากทะเลขึ้นมาบนหาดทรายเลือกสถานที่วางไข่ ซึ่งต้องไม่ใกล้น้ำเกินไปจนโดนน้ำท่วมหรือไกลเกินกว่าลูกเต่าจะคลานกลับสู่ทะเล


เมื่อวางไข่เรียบร้อยแล้วแม่เต่าจะคลานกลับลงทะเล ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้ปกป้องดูแลไข่ต่อไปจนกว่าไข่จะฟักเป็นตัว หลังจากที่ลูกเต่าทะเลฟักออกจากไข่จะยังไม่ออกจากหลุมทันที จนกว่า 2-3 วันผ่านไป โดยสัญชาติญาณเมื่อลูกเต่าโผล่พ้นทรายมาก็จะลงสู่ทะเลทันที  ลูกเต่าจะว่ายน้ำแข่งกันออกสู่ทะเลลึก และประมาณ 3 เดือนขึ้นไปลูกเต่าจะมีกระดองที่แข็งและว่ายน้ำได้ว่องไว มีขนาดความยาวประมาณ 4-5 นิ้ว ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยจาการเป็นอาหารของปลาและนก  พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นเต่าทะเลรุ่นต่อไป

ที่มาของข้อมูลเต่าทะเลจาก ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลกองทัพเรือ  ขอบคุณมากครับ


Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็น การปล่อยลูกเต่าทะเลให้กลับลงทะเลลึกที่ Lankayan Island, ประเทศมาเลเซีย  ชมภาพน่ารักๆ ของลูกเต่าทะเลครับ

No comments:

Post a Comment