» » Request Donations – YouTube อนุญาตให้ผู้ชม Video สนับสนุน ผู้ Upload Video ขึ้น YouTube ด้วยเงิน

Wednesday, September 3, 2014

Request Donations – YouTube อนุญาตให้ผู้ชม Video สนับสนุน ผู้ Upload Video ขึ้น YouTube ด้วยเงิน

สวัสดีครับ
เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้หารายได้ด้วยการ upload video ขึ้น YouTube  ที่เป็นคนธรรมดาที่ยังไม่มีชื่อเสียงและผลงานใน YouTube มากมาย ซึ่งรายได้จากโฆษณาสำหรับพวกเขาเหล่านี้อาจไม่เพียงพอ YouTube จึงเริ่มโครงการ Request Donations  โดยผู้ upload video ขึ้น YouTube  ที่ต้องการใช้บริการนี้ต้องมีคุณสมบัติตรงกับที่ YouTube กำหนด โดยสามารถติดตั้ง Fan Funding card ในหน้า video รวมถึงติดตั้งป้าย “Support this channel” ใน YouTube Channel

เมื่อผู้ชม Video ที่ต้องการ support เจ้าของ clip และ click ที่ป้ายหรือ card ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะ support ระบบก็จะนำไปสู่หน้า Google Wallet เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิต  ถึงขณะนี้ โครงการ Request Donations อยู่ในขั้น Beta และมีใน 4 ประเทศเท่านั้นคือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และเม็กซิโก แต่ YouTube ยืนยันว่ามีแผนจะเพิ่ม Request Donations ไปทั่วโลกในอนาคต
ส่วนพวกเราที่อยากทราบว่าจะได้รับเงินจากการ support อย่างไร  รายละเอียดคร่าวๆ ก็คือ YouTube จะคิดค่าใช้จ่ายในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน เช่นสหรัฐอเมริกาคิด 5%+21 เซ็นต์, ญี่ปุ่นคิด 5%+22 เย็น ตัวอย่างเช่นในสหรัฐฯ ถ้ามีผู้บริจาคหรือ support $10 เหรียญ  YouTube จะคิดค่าบริการ 71 เซ็นต์
สำหรับพวกเราที่เป็นผู้ upload video ขึ้น YouTube คงต้องรอสักพักครับกว่าบริการ Request Donations จะมาถึงประเทศไทย และถ้าสนใจก็อ่านรายละเอียดได้ที่ https://support.google.com/youtube/answer/6050322 ครับ

No comments:

Post a Comment