» » ไทยรั้งอันดับ 7 ประเทศยอดนิยมในสายตาชาวต่างชาติ

Thursday, October 23, 2014

ไทยรั้งอันดับ 7 ประเทศยอดนิยมในสายตาชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ
Website Strait Times รายงานผลการสำรวจประเทศยอดนิยมในสายตาชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยหรือทำงานมากที่สุดในโลก จัดทำโดย HSBC ธนาคารจากประเทศอังกฤษ ปรากฎว่าประเทศไทยรั้งอันดับ 7  โดยสวิตเซอร์แลนด์ครองอันดับหนึ่ง
ผลสำรวจความคิดเห็นชาวต่างชาติที่จัดทำโดย HSBC สอบถามความคิดเห็นชาวต่างชาติจำนวน 9,300 ราย ที่มีอายุระหว่าง 35-54 ปี ซึ่งทำงานหรืออาศัยอยู่ใน 34 ประเทศทั่วโลก โดยพิจารณาจากเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ, คุณภาพชีวิตที่ดี, ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัว, พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมนอกบ้าน, อัตราค่าจ้างแรงงาน ปรากฎว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ชาวต่างชาติพึงพอใจ และต้องการใช้ชีวิตหรือทำงานด้วยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก  ส่วนอันดับ 2 - 10 ประกอบด้วย สิงคโปร์, จีน, เยอรมนี, บาห์เรน, นิวซีแลนด์, ไทย, ไต้หวัน, อินเดีย, และฮ่องกง  ตามลำดับ

ผลสำรวจพบว่าจีนเป็นประเทศที่ให้อัตราค่าตอบแทนแก่ชาวต่างชาติสูงสุดในโลก ที่ 300,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 9.4 ล้านบาท) แต่มาตรฐานในด้านอื่นๆ ยังด้อยกว่าสิงคโปร์

ส่วนประเทศที่ได้คะแนนน้อยที่สุดหรือชาวต่างชาติไม่ต้องการอาศัยหรือทำงานมากที่สุดในโลก ได้แก่ อียิปต์ อังกฤษ และบราซิล พวกเราสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก https://www.expatexplorer.hsbc.com/ ครับ

No comments:

Post a Comment