» » » แปลกแต่จริงระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ต่างกับยอดรวมเส้นผ่าศูนย์กลางดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง + พลูโตเพียง 2 พันกิโลเมตรเท่านั้น

Monday, October 27, 2014

แปลกแต่จริงระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ต่างกับยอดรวมเส้นผ่าศูนย์กลางดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง + พลูโตเพียง 2 พันกิโลเมตรเท่านั้น

สวัสดีครับข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้ได้มาจาก website io9 ครับ เป็นตัวเลขเกี่ยวกับระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ซึ่งมีระยะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 384,400 กิโลเมตร เชื่อมั้ยครับว่าระยะทางนี้มีความสอดคล้องกับเส้นผ่าศูนย์กลางของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงรวมกับพลูโตที่ถูกตัดออกจากสารบบดาวเคราะห์ โดยผิดกันประมาณ 2000 กิโลเมตรเท่านั้น


ชื่อดาวเคราะห์      ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (กิโลเมตร)
Mercury           4,879
Venus          12,104
Mars           6,771
Jupiter        139,822
Saturn       116,464
Uranus         50,724
Neptune         49,244
ยอดรวม       380,008

และยอดรวมของเส้นผ่าศูนย์กลางของดาวเคราะห์ทั้งหมดที่รวมพลูโตซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,368 กิโลเมตรด้วยก็คือ 382,376 กิโลเมตร ต่างกันเพียง 2,024 กิโลเมตรเท่านั้น! 

No comments:

Post a Comment