» » » Facebook วางแผนทำธุรกิจการแพทย์

Saturday, October 4, 2014

Facebook วางแผนทำธุรกิจการแพทย์

สวัสดีครับReuters เปิดเผยว่า Facebook กำลังวางแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจการแพทย์ หลังจากคู่แข่งสำคัญทั้ง Apple และ Google ต่างก็เข้าไปมีส่วนกับวงการแพทย์แบบเต็มตัวแล้ว

Reuters เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของ Facebook ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์เพื่อสร้างทีม R&D ในการพัฒนา App และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และกำลังจัดทำ app เพื่อปรับปรุงการใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการจัดทำ website online communities เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ป่วยโรคประเภทเดียวกันสามารถพูดคุยปรึกษาแนะนำและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยเป็นจำนวนมากมักใช้ Facebook เป็นช่องทางในการปรึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยของตน

ที่มา: Reuters

No comments:

Post a Comment