» » » Send Your Name to Mars - ส่งชื่อไปดาวอังคารกับยาน Orion

Sunday, October 12, 2014

Send Your Name to Mars - ส่งชื่อไปดาวอังคารกับยาน Orion

สวัสดีครับพวกเราอยากไปดาวอังคารสักครั้งมั้ยครับ  แน่นอนว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปเหยียบพื้นผิวดาวอังคารด้วยตนเอง  องค์การ NASA ก็เลยผุดโครงการ Send Your Name to Mars ให้ผู้ที่อยากมีส่วนร่วมส่งชื่อไปพร้อมกับยาน Orion ที่มีโครงการไปดาวอังคารในอนาคตอันใกล้

รายชื่อผุ้ร่วมโครงการจะถูกบรรจุใน Microchip ขนาดเท่าเหรียญ 10 เซ็นต์และส่งขึ้นไปพร้อมยาน Orion  โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ขณะที่ผมเข้าไปที่ website นี้มีผู้สมัครแล้ว 723,207 คน เป็นคนไทยเรา 743 คน  ถ้าพวกเราอยากเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อไปดาวอังคารก็สมัครได้ที่ http://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/orion-first-flight/  เมื่อสมัครแล้วจะได้ boarding pass เป็นใบยืนยันการเดินทาง  Website นี้ยังมีข้อมูลของดาวอังคาร, ยาน Orion, ให้พวกเราที่สนใจศึกษาได้ด้วย

เจอกันบนดาวอังคาร (เฉพาะชื่อ) นะครับ! 

No comments:

Post a Comment