» » » Feature ใหม่ของ Google Drive - จัดการ file บน Google Drive ด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งใน Computer ผ่าน Google Chrome Browser

Thursday, November 6, 2014

Feature ใหม่ของ Google Drive - จัดการ file บน Google Drive ด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งใน Computer ผ่าน Google Chrome Browser

สวัสดีครับ
การแก้ไขหรือทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนกับไฟล์ที่เราฝากไว้บน cloud storage เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ตัวอย่างเช่นต้อง download file ภาพมาแก้ไขด้วยโปรแกรม Photoshop ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ และ upload file ภาพที่แก้ไขเสร็จแล้วกลับไปที่ cloud storage อีกครั้ง  แต่สำหรับผู้ใช้ Google Drive สามารถข้ามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลยเพราะ Google แจ้งว่าเราสามารถ แก้ไข file ที่อยู่บน cloud storage ทันทีด้วยการเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องผ่าน Chrome Browser ครับ


Rachel Barton - Product Manager ของ Google Drive เปิดเผยว่าได้เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้ Google Drive สามารถแก้ไขและทำงานกับ file บน Google Drive โดยตรงด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ผ่าน Chrome Browser ได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้


  1. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Drive App for Mac and PC ก็ให้ทำการติดตั้งและ sync file ให้เรียบร้อยก่อน  ส่วนผู้ที่ติดตั้งแล้วให้ check ดูก่อนว่าเป็น version 1.18 ขึ้นไป (ปกติ Google Drive App จะ autoupdate อยู่แล้ว)
  2. ติดตั้ง Chrome Extension ของ Google ชื่อ Application Launcher for Drive ที่ https://chrome.google.com/webstore/detail/application-launcher-for/lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh
  3. เปิด website Google Drive ด้วย Google Chrome
  4. Click ขวาที่ file ที่ต้องการ เลือกคำสั่ง Open With และเลือกโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการใช้งาน (ตามภาพ)Google แจ้งว่าเพิ่งเริ่มทยอย update feature นี้สำหรับบางคนที่ยังไม่สามารถใช้ feature นี้จะใช้ได้ใน 2 - 3 วันข้างหน้าครับ

ที่มา: Google Drive Blog

No comments:

Post a Comment