» » » HTC Rapid Charger - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จาก HTC ชาร์จเร็วกว่าเดิม 40%

Monday, November 3, 2014

HTC Rapid Charger - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จาก HTC ชาร์จเร็วกว่าเดิม 40%

สวัสดีครับ
HTC เปิดตัว HTC Rapid Charger 2.0 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ที่ใช้ technology Qualcomm® Quick Charge™ 2.0  ทำให้ชาร์จได้เร็วกว่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ระดับมาตรฐานทั่วไป 40% ช่วยย่นระยะเวลาในการ charge ได้ครั้งละเกือบหนึ่งชั่วโมง   แต่มีข้อจำกัดตรงที่สามารถใช้กับ HTC Smartphone ที่วางตลาดในปี 2014 ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย HTC One M8, HTC One E8, HTCOne Remix และ HTC Desire Eye

พวกเราที่ใช้ HTC Smartphone ต้องรออีกสักพักนึงกว่าจะมีจำหน่ายในเมืองไทยครับ
ที่มา:  http://www.htc.com/us/accessories/htc-rapid-charger-2/

No comments:

Post a Comment