» » ผลวิจัยพบว่าเพลงเศร้าทำให้เรารู้สึกดีขึ้น - Sad Songs Make You Feel Better

Friday, November 7, 2014

ผลวิจัยพบว่าเพลงเศร้าทำให้เรารู้สึกดีขึ้น - Sad Songs Make You Feel Better

สวัสดีครับ
ความเชื่อเดิมๆ ที่เรามักเชื่อกันว่าบทเพลงเศร้าๆ จะทำให้คนที่อยู่ในอารมณ์ห่อเหี่ยวยิ่งรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมจนเรามักกระตุ้นเพื่อนๆ ให้ฟังเพลงที่สนุกสนานเร้าใจเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น คงต้องเปลี่ยนไปเพราะจากผลสำรวจกลับพบว่าเพลงเศร้าจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น

ผลการวิจัยที่ทำกับอาสาสมัครจากหลายๆ เชื้อชาติทั่วโลกจำนวน 772 คนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเสียงเพลงกับการทำงานของสมองที่ตีพิมพ์ใน PLOS ONE พบว่าการฟังเพลงเศร้าส่งผลดีต่อสภาวะทางอารมณ์ของผุ้ฟังโดยการทำหน้าที่เหมือนเครื่องปลอบประโลมใจและช่วยควมคุมอารมณ์และความรู้สึกด้านลบในยามเศร้าโศก

อาสาสมัครจากยุโรป, เอเซีย และทวีปอเมริกา ส่วนใหญ่บอกว่าชอบฟังเพลงเศร้าในเวลาที่พวกเขารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวและทุกข์ใจและหลังจากฟังเพลงเศร้าติดต่อกันสักพักความรู้สึกจะค่อยๆ ดีขึ้น  ผลการสำรวจยังพบว่าเพลงเศร้าทำให้เกิดความรู้สึกด้านบวกในผู้ฟัง 5 ประการคือ การย้อนรำลึกถึงความสุขในอดีต, ความรู้สึกสงบ, ความรู้สึกเมตตา, ความรู้สึกหลุดพ้น, ความรู้สึกพึงพอใจ  โดยผู้ฟังเพลงเศร้าทุกคนเกิดความรู้สึกด้านบวกนี้อย่างน้อย 3 ใน 5 ประการ  นอกจากนี้ยังพบว่าบทเพลงเศร้าๆ จะกระตุ้นจินตนาการและช่วยให้คนฟังเพลงสามารถสลัดความรู้สึกเศร้าหมองออกไปได้ และเพื่อยืนยันผลสำรวจ อาสาสมัครทั้งหมดถูกทดสอบด้วยการให้ฟังเพลงสนุกสนานซึ่งปรากฎว่าความรู้สึกด้านบวกไม่แสดงผลอย่างชัดเจน การสำรวจครั้งนี้สอดคล้องกับผลสำรวจที่ตีพิมพ์ใน Psychology of Music ก่อนหน้านี้

เพราะฉะนั้นถ้าเห็นเพื่อนเรานั่งตาละห้อยฟังเพลงเศร้าๆ อยู่ก็ปล่อยเขาไปสักพักครับ!

ที่มา: The Pacific Standard


No comments:

Post a Comment