» » » » ภาพแสงอาทิตย์สะท้อนผ่านทะเลมีเทนบนดวงจันทร์ Titan ของดาวเสาร์

Saturday, November 1, 2014

ภาพแสงอาทิตย์สะท้อนผ่านทะเลมีเทนบนดวงจันทร์ Titan ของดาวเสาร์

สวัสดีครับ

 Image Credit:  NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/University of Idaho


ยาน Cassini  ที่องค์การ NASA ส่งไปสำรวจดาวเสาร์ตั้งแต่ปี 1997 ยังคงส่งข้อมูล, ภาพดาวเสาร์และดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ดวงนี้มาเป็นประจำ และภาพล่าสุดก็คือภาพดวงจันทร์ของดาวเสาร์ชื่อ Titan   ดวงจันทร์ดวงนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่มันมีความใกล้เคียงกับโลกของเราที่สุดในระบบสุริยะ เนื่องจากมีก๊าสไนโตรเจนในบรรยากาศมากที่สุด มีทะเล, แม่น้ำ และทะเลสาบ เหมือนที่โลกเรามีผิดกันตรงที่ของเหลวกลับไม่ใช่น้ำแต่เป็นมีเทน(CH4) และอีเทน (C2H6)

จากภาพที่ NASA นำมาเผยแพร่ เราจะเห็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องไปบนท้องทะเลทางขั้วเหนือของ Titan ยาน Cassini ถ่ายภาพนี้ด้วยแสงอินฟาเรด ทำให้ภาพที่ได้จะออกโทนสีเขียว  และจากภาพนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบเมฆมีเทนและเชื่อว่าจะมีฝนบนดวงจันทร์ Titan แต่ฝนที่ตกก็เป็นมีเทนเช่นกันครับ

ที่มา:  CNET

No comments:

Post a Comment