» » ยอดขายสินค้าในวัน Black Friday ของสหรัฐอเมริกาปีนี้ลดลงจากปีก่อน 11%

Wednesday, December 3, 2014

ยอดขายสินค้าในวัน Black Friday ของสหรัฐอเมริกาปีนี้ลดลงจากปีก่อน 11%

สวัสดีครับหลังผ่านวัน Black Friday หรือเทศกาลจับจ่ายสินค้าในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้า ( Thanksgiving Day ตรงกับวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่4 ของเดือนพฤศจิกายน) ของชาวอเมริกัน  ก็มีการสรุปยอดขายสินค้าในเทศกาลจับจ่ายสินค้าประจำปีโดย National Retail Federation (NRF) ของสหรัฐฯ ซึ่งปรากฎว่ายอดขายไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่กลับลดลงถึง 11% เมื่อเทียบกับปี 2013

BBC เปิดเผยว่ายอดขายในเทศกาล Black Friday (วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์) ของปี 2014 อยู่ที่ $50.9 พันล้านเหรียญลดลงจากปีก่อนประมาณ 11% ส่วนยอดซื้อต่อคนอยู่ที่ $380.95 เหรียญ ลดลง 6.4%  โดย National Retail Federation (NRF) คาดว่าเกิดจากพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของชาวอเมริกันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากความเติบโตของระบบ Online ทำให้สามารถจับจ่ายสินค้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจทำให้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาก่อนเทศกาลหลายวัน

ยอดขายที่ลดลงในเทศกาล Black Friday ทำความแปลกใจให้กับนักวิเคราะห์ซึ่งต่างก็คาดว่าปีนี้จะเป็นปีที่คึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นและมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: BBC

No comments:

Post a Comment