» » » » โรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลกรองรับการใช้ไฟฟ้าได้160,000 คน เปิดใช้งานแล้ว

Monday, December 1, 2014

โรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลกรองรับการใช้ไฟฟ้าได้160,000 คน เปิดใช้งานแล้ว

สวัสดีครับพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาสภาวะโลกร้อน  หลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์จนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมมาก และล่าสุดเราก็ได้โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถป้อนกระแสไฟให้พลเมืองกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นคนแล้วครับ

ภาพด้านบนก็คือโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ Topaz ของบริษัท MidAmerican Solar  สถานที่ตั้งของโรงงานแห่งนี้อยู่ที่ Carrizo Plain รัฐ California, สหรัฐอเมริกา โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าขนาด 550-megawatt รองรับการใช้ไฟฟ้าของพลเมืองได้ประมาณ 160,000 คน จัดเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งนอกจากให้พลังไฟฟ้าปริมาณมหาศาลแล้วยังใช้พื้นที่่ขนาดมหาศาลด้วยคือ 9.5 ตารางไมล์ ประกอบด้วยแผงโซลาจำนวน 9 ล้านแผง
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับเสียงชื่นชมจากชาวอเมริกันมากทำให้อีกไม่กี่เดือนจะมีโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 550-megawatt ชื่อ Desert Sunlight  เปิดใช้เป็นทางการอีกหนึ่งแห่ง และในปลายปี 2015 ตำแหน่งโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะเปลี่ยนไปเป็นของโรงไฟฟ้า SunPower ขนาด 579-megawatt ครับ

ที่มา: Engadget

No comments:

Post a Comment