» » » Google เผยโฉมต้นแบบรถไร้คนขับ - Complete Real-Built Self-Driving Car Prototype from Google

Tuesday, December 23, 2014

Google เผยโฉมต้นแบบรถไร้คนขับ - Complete Real-Built Self-Driving Car Prototype from Google

สวัสดีครับGoogle พัฒนารถไร้คนขับมาหลายปี โดยมีภาพ รถต้นแบบให้ชมกันเป็นระยะๆ ล่าสุดก็เปิดโฉม ต้นแบบรถไร้คนขับที่สมบูรณ์พร้อมผลิต และจะเริ่มทดลองสมรรถนะบน test tracks ในไม่กี่วันข้างหน้า
 

ในหลายปีมานี้ Google พัฒนา ต้นแบบรถไร้คนขับออกมาหลายรุ่นเพื่อให้ได้อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในรถที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด จนได้รถต้นแบบที่สมบูรณ์พร้อมผลิตเพื่อทดลองขับบนสนามทดลองภายในสัปดาห์หน้า และ Google มีแผนจะทดลองบนท้องถนนของ Northern Californian  ภายในปี 2015  จากนั้นจะมีการพัฒนารูปโฉมให้น่าใช้ก่อนผลิตจริง ซึ่งจะทำควบคู่ไปกับการพัฒนา Technology เพื่อให้ Self-Driving Car สามารถรองรับสถานการณ์จริงเช่นกรณีฝนตก, สภาพท้องถนนที่แตกต่างกัน รวมถึงกฎจราจรในแต่ละพื้นที่

ภาพด้านบนก็คือ Complete Real-Built Self-Driving Car Prototype ที่ Google นำมาให้ชม ส่วนภาพด้านล่างคือ Prototype รุ่นก่อนหน้านี้  ส่วนสำคัญที่สุดของรถไร้คนข้บก็คือตัวรับสัญญานบนหลังคารถที่รูปร่างเหมือนไซเรน เพราะเป็นกล้องและเรดาร์ที่คอยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้กับระบบภายในรถไร้คนขับคันนี้ที่มา: Techcrunch

No comments:

Post a Comment