» » » ผลสำรวจพบว่า 80% ของผู้ใช้ Internet มี Smartphone เป็นของตนเอง

Monday, January 19, 2015

ผลสำรวจพบว่า 80% ของผู้ใช้ Internet มี Smartphone เป็นของตนเอง

สวัสดีครับGlobal Web Index รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ Internet ทั่วโลก 170,000 คน อายุระหว่าง 16 ถึง 64 ปี พบว่าประมาณ 80% ของผู้ใช้ Internet มี Smartphone เป็นของตนเอง และประมาณ 75% ใช้ Smartphone ในการท่อง Internet

ข้อมูลที่เปิดเผยโดย Global Web Index พบว่าผู้ใช้ Internet ประมาณ 91% มี Desktop Computer หรือ Notebook เป็นของตนเองโดยตัวเลขค่อนข้างคงที่มาตั้งแต่การสำรวจในปี 2011 ในขณะที่อัตราการเป็นเจ้าของ  Electronic Devices ประเภทอื่นมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้
  • PC/Notebook  91%
  • Smartphone 80%
  • Tablet 47%
  • Game Console 37%
  • Smart TV 34%
  • Smart Watch 9%
  • Smart Wristband 7%
  • ไม่มี Electronic Devices เป็นของตนเอง 2%
Global Web Index ยังเปิดเผยว่าผู้ใช้ Internet ที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ Wearable อย่าง Smart Watch และ Smart Wristband ส่วนใหญ่เป็นชายอายุระหว่าง  25 ถึง 34 ปี และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเซียตะวันออก (จีน, เกาหลีใต้, และญี่ปุ่น)

ที่มา:  Techcrunch

No comments:

Post a Comment