» » จำนวนผู้ใช้ Android KitKat เพิ่มเป็น 39.1% จากผลสำรวจล่าสุดโดย Google

Thursday, January 8, 2015

จำนวนผู้ใช้ Android KitKat เพิ่มเป็น 39.1% จากผลสำรวจล่าสุดโดย Google

สวัสดีครับGoogle  เปิดเผยอัตราส่วนผู้ใช้ Android OS แต่ละ Version  โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ Android ที่มีการ update หรือ download App จาก Play Store  ซึ่งจะไม่รวมผู้ใช้ Android  Version ต่ำกว่า 2.2 ซึ่งไม่สามารถใช้บริการจาก Play Store  เป็นการเก็บข้อมูลประมาณ 7 วันสิ้นสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2015 ปรากฎว่า Android Version ทีมีผู้ใช้มากที่สุด ณ เวลาสำรวจก็คือ Android 4.1, 4.2, และ 4.3 หรือ Jelly Bean มียอดผู้ใช้ประมาณ 46% จากจำนวนผู้ใช้ Android ทั้งหมด  อันดับสองก็คือ  Android 4.4 หรือ  KitKat  มีอัตราส่วนผู้ใช้ประมาณ 39.1%  อันดับ 3 คือ Gingerbread มีอัตราส่วนผู้ใช้ประมาณ 7.8%  โดย Version ที่มีการเติบโตมากที่สุดคือ KitKat มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในขณะที่ Version เก่าๆ อย่าง Ice Cream Sandwich, Gingerbread,  และ Froyo  มีผู้ใช้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจยังพบว่าจำนวนผู้ใช้ Android ส่วนใหญ่นิยม Smartphone จอขนาดมาตรฐานมากที่สุดประมาณ 81%  อันดับที่สองคือจอขนาดใหญ่ ประมาณ 9.5% อันดับสามคือจอขนาดเล็กประมาณ 4.8% ส่วนจอขนาดใหญ่มากมีผู้นิยมใช้ประมาณ 4.7%


ที่มา:  http://developer.android.com/about/dashboards/index.html#Platform

No comments:

Post a Comment