» » » » ค้นหาหมายเลข IMEI โทรศัพท์ Android ของเรา ด้วย Google Dashboard

Tuesday, January 20, 2015

ค้นหาหมายเลข IMEI โทรศัพท์ Android ของเรา ด้วย Google Dashboard

สวัสดีครับIMEI หรือ International Mobile Equipment Identity เปรียบเทียบง่ายๆ ก็คือเป็นเหมือนหมายเลขบัตรประจำตัวของโทรศัพท์เครื่องนั้นๆ  ปกติเราสามารถหาหมายเลข IMEI ของโทรศัพท์เราได้จากข้างๆ กล่องบรรจุโทรศัพท์ที่เราซื้อมา, จากตัวเครื่องโทรศัพท์ (ด้านในหรือด้านหลัง) หรือด้วยการโทร. หมายเลข
*#06#

แต่ในกรณีที่เราทำเครื่องหายและไม่ได้จดเลข IMEI เก็บไว้ พวกเราที่ใช้ Android สามารถเช็คดูหมายเลข IMEI ของมือถือ Android ทุกเครื่องที่เรา connect กับบัญชี Google แล้วได้จาก Google Dashboard ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมข้อมูลการใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างของเราที่เกี่ยวข้องกับ Google ด้วยการ Click ที่ Google Dashboard และ click ที่ Android ซึ่งจะแสดงข้อมูลมือถือ Android ทั้งหมดของเรา (ตามภาพ) รวมถึงหมายเลข IMEI ครับ


No comments:

Post a Comment