» » สิ้นสุดระยะ Mainstream Support สำหรับ Windows7

Wednesday, January 14, 2015

สิ้นสุดระยะ Mainstream Support สำหรับ Windows7

สวัสดีครับข่าว Update สำหรับพวกเราที่ใช้ Windows7 ครับ เมื่อวานเป็นวันสิ้นสุด Mainstream Support สำหรับ Windows7 ซึ่งหมายความว่านับตั้งแต่วันนี้ (14 มกราคม 2015)  Microsoft จะไม่ update feature ใหม่ๆ สำหรับ Windows7 รวมถึงไม่มี free support โดยระยะนับจากวันนี้ไปถึงวันที่ 14 มกราคม 2020 อยู่ในขั้น Extended Support :ซึ่งยังคงมี support สำหรับผู้มีปัญหาเป็นรายๆ (อาจต้องเสียค่าปรึกษา)

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยผู้ใช้ Windows7 ยังไม่ต้องห่วงครับเพราะทาง Micrsoft จะมีการ update security patch ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสิ้นสุดการ support ทุกรูปแบบซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปี

ปัจจุบันมีผู้ใช้ Windows7 ประมาณ 50% ของผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมด

ที่มา:  http://www.cnet.com/news/windows-7-support-ends-today/#ftag=CAD590a51e

No comments:

Post a Comment