» » » » ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุด

Friday, February 13, 2015

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุด

สวัสดีครับ

Source: Wall Street Journal

เป็นที่ทราบกันดีว่าขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยะพลาสติกถูกปล่อยลงสู่ทะเลเพราะนอกจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลต่อชีวิตของสัตว์น้ำในทะเลและมหาสมุทร และในระยะยาวก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เองเนื่องจากขยะพลาสติกจะกลายเป็นเศษเล็กๆ และจมลงสู่ใต้ทะเลซึ่งอาจทำให้สภาพของน้ำทะเลเปลี่ยนไปและแม้แต่อาจทำให้เกิดการกลายพันธ์ของสัตว์ทะเลเนื่องจากได้รับสารพลาสติก


ล่าสุด Wall Street Journal เปิดเผยข้อมูลจากผลสำรวจของ environmental engineer จากมหาวิทยาลัย  University of Georgia สหรัฐอเมริกา ถึงประเทศที่มีการปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด พบว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดประมาณ 8.82 ล้านตันหรือ 27.7% ของขยะทั้งหมดที่ลงสู่ทะเล อันดับสองคืออินโดนีเซียประมาณ 3.22 ล้านตันหรือประมาณ 10% ของขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล และคาดว่าปริมาณขยะพลาสติกที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั่วโลกจะเพิ่มจากปัจจุบัน 2 เท่าในปี 2025

ส่วน 10 อันดับประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติก ก็คือ
  1. ประเทศจีน 8.82 ล้านตัน
  2. ประเทศอินโดนีเซีย 3.22 ล้านตัน
  3. ประเทศฟิลิปปินส์ 1.9 ล้านตัน
  4. ประเทศเวียดนาม 1.8 ล้านตัน
  5. ประเทศศรีลังกา 1.6 ล้านตัน
  6. ประเทศอียิปต์ 1 ล้านตัน
  7. ประเทศไทย 1 ล้านตัน
  8. ประเทศมาเลเซีย 0.9 ล้านตัน
  9. ประเทศไนจีเรีย 0.9 ล้านตัน
  10. ประเทศบังกลาเทศ 0.8 ล้านตัน
การสำรวจยังพบว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดการกับขยะที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งก็ติดอันดับ 20 ในการสำรวจครั้งนี้โดยมีการปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลจำนวน 0.3 ล้านตัน

ที่มา: http://www.wsj.com/articles/which-countries-create-the-most-ocean-trash-1423767676

No comments:

Post a Comment