» » » ผลสำรวจ Android App ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Smartphone จากการสำรวจโดย AVG

Thursday, February 26, 2015

ผลสำรวจ Android App ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Smartphone จากการสำรวจโดย AVG

สวัสดีครับAVG ผู้พัฒนา Software เพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ชื่อดัง เปิดเผลสำรวจ Apps ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Smartphone ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2014 ข้อมูลทั้งหมดได้มาจากผู้ใช้ Smartphone และ Tablet ที่ติดตั้ง AVG anti-virus  ผลการสำรวจครั้งนี้พบว่า Facebook ยังครองอันดับหนึ่ง App ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ Smartphone มากที่สุดเนื่องจากระบบ background notification checks ของ Facebook App ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ติดตามผลการสำรวจอย่างละเอียดครับ

10 อันดับ Apps ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ Android Smartphone และ Tablet10 อันดับ Android Apps ที่ใช้ Network Traffic มากที่สุด10 อันดับ Android Apps ที่ใช้พลังงานจาก Battery เปลืองที่สุด10 อันดับ Android Apps ที่ใช้เนื้อที่เปลืองที่สุด10 อันดับ Android Games ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องที่สุด20 อันดับ Android Apps ที่ผู้ใช้ Smartphone ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดพวกเราสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่  ผลสำรวจ Android App โดย AVG ครับ

No comments:

Post a Comment