» » » การเคี้ยวหมากฝรั่งสามารถกำจัด Bacteria ในปากใกล้เคียงกับการใช้แปรงสีฟันและไหมขัดฟัน

Sunday, February 8, 2015

การเคี้ยวหมากฝรั่งสามารถกำจัด Bacteria ในปากใกล้เคียงกับการใช้แปรงสีฟันและไหมขัดฟัน

สวัสดีครับStefan Wessel,  จากมหาวิทยาลัย Groningen  และ Medical Center Groningen ในประเทศ Netherlands  และทีมงานทำการทดลองกับอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยการให้เคี้ยวหมากฝรั่งในเวลาที่แตกแต่งกันและพบว่า การเคี้ยวหมากฝรั่งประมาณ 10 นาทีและคายทิ้งสามารถกำจัด Bacteria ในปากได้ประมาณ 100 ล้านตัว

การทดสอบทำโดยให้อาสาสมัครเคี้ยวหมากฝรั่งและคายลงในน้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้อจากนั้นก็ทำการตรวจนับ ฺBacteria ที่อยู่ในหมากฝรั่งด้วยกล้องจุลทรรศน์ และพบว่ามี Bacteria หลากหลายชนิดประมาณ 100 ล้านตัว แต่ถ้าเคี้ยวต่อเนื่องนานกว่านี้จำนวน Bacteria จะลดลงตามเวลาการเคี้ยวเนื่องจาก Bacteria จะหลุดจากหมากฝรั่งกลับสู่ปากของผู้เคี้ยวเพราะหมากฝรั่งจะคลายความเหนียวลงเรื่อยๆ

Stefan Wessel ยังให้นักศึกษาใช้ไหมขัดฟัน (Dental Floss) ทำความสะอาดฟันและตรวจนับ Bacteria ในไหมขัดฟันพบว่ามีจำนวนใกล้เคียงกับการเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนหน้านี้เคยมีการทำวิจัยการใช้แปรงสีฟันในการทำความสะอาดช่องปากซึ่งพบว่าการแปรงฟันแต่ละครั้งสามารถกำจัด Bacteria ได้ประมาณ 100 ล้านตัวเช่นกัน

นอกจากนี้หมากฝรั่งยังใช้แก้ปัญหากลิ่นปากและยังมีประโยชน์อื่นๆ เช่นทำให้รู้สึกตื่นตัว,ลดความเครียดในการทำงานภายใต้แรงกดดัน แต่ขอแนะนำให้เคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาลนะครับ

ที่มา: http://www.techtimes.com/articles/28912/20150127/too-lazy-to-floss-chewing-gum-removes-as-much-bacteria-as-flossing.htm

No comments:

Post a Comment