» » » ภาพดาวเคราะห์แคระ Ceres ถ่ายจากยานอวกาศ Dawn Spacecraft ที่ระยะห่าง 29,000 ไมล์

Friday, February 27, 2015

ภาพดาวเคราะห์แคระ Ceres ถ่ายจากยานอวกาศ Dawn Spacecraft ที่ระยะห่าง 29,000 ไมล์

สวัสดีครับปี 2015 จะกลายเป็นปีแห่งความสำเร็จในการสำรวจอวกาศ เนื่องจากในปีนี้มีโครงการสำรวจอวกาศใหญ่ๆที่เราจะได้เห็นผลงานหลายๆ โครงการเช่น โครงการสำรวจดาวเคราะห์แคระพลูโตอดีตดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุรยะจักรวาล,  โครงการสำรวจดาวเคราะห์แคระ Ceres ซึ่งเป็นดาวเคราะห์แคระซึ่งอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุด และภาพที่พวกเราชมอยู่ก็คือภาพ ดาวเคราะห์แคระ Ceres ถ่ายจากยานอวกาศ  Dawn Spacecraft ของ NASA ที่ระยะห่างประมาณ 29,000 ไมล์เท่านั้น

ยานอวกาศ Dawn Spacecraft จะเข้าสู่วงโคจรของดาวเคราะห์แคระ Ceres ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ และจะเป็นยานอวกาศลำแรกที่ประสพความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจรของดาวเคราะห์แคระ  Ceres เป็นดาวเคราะห์แคระเพียงดวงเดียวที่อยู่ในวงแหวนดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี และเป็นดาวเคราะห์แคระที่ใกล้โลกของเราที่สุด  นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์แคระดวงนี้มีน้ำอยู่ด้วยและอาจมีสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวแต่ทุกอย่างก็เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น เนื่องจากเรายังมีความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์แคระไม่มาก ซึ่งเชื่อว่า Dawn Spacecraft จะเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์แคระ  และเพียงภาพแรกที่ยาน Dawn Spacecraft ส่งกลับมาก็ทำความประหลาดใจให้กับนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ทันทีเมื่อพบจุดแสงสว่างบนพื้นผิว Ceres หลายจุด แต่เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากระยะห่าง 29,000 ไมล์หรือ 46,000 กิโลเมตร ทำให้ยากต่อการคาดเดาว่าเกิดจากสาเหตุใด  อย่างไรก็ตามเมื่อ Dawn Spacecraft เข้าสู่วงโคจรของ Ceres ก็จะส่งภาพดาวเคราะห์แคระดวงนี้อย่างละเอียดต่อเนื่องเป็นเวลา 16 เดือนก่อนเสร็จสิ้นภาระกิจ

ก่อนหน้านี้ Dawn Spacecraft ได้โคจรใกล้ดาวเคราะห์น้อย Vesta ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 525 กิโลเมตร ระหว่างปี 2011 ถึง 2012 ก่อนจะเดินทางสู่ดาวเคราะห์แคระ Ceres ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 950 กิโลเมตร ซึ่งดาวทั้ง 2 ดวงนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดใน asteroid belt ซึ่งอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเรามีความเกี่ยวข้องหรืออาจมาจากน้ำที่มาพร้อมกับเศษดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยที่ร่วงสู่พื้นโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน

ที่มา: NASA

No comments:

Post a Comment