» » » Charity Ice Fishing at Gull Lake - เทศกาลตกปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Sunday, February 1, 2015

Charity Ice Fishing at Gull Lake - เทศกาลตกปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สวัสดีครับCharity Ice Fishing at Gull Lake หรือเทศกาลตกปลาบนทะเลสาบ Gull Lake ที่กลายเป็นน้ำแข็ง จัดขึ้นทุกปีที่ Gull Lake รัฐ Minnesota สหรัฐอเมริกา  ปีนี้เป็นปีที่ 25 และมีผู้เข้าร่วมกว่า 11,000 คน ผู้ที่สามารถตกปลาน้ำหนักมากที่สุดจะได้รถปิคอัพ GMC มูลค่า $200,000 เหรียญ  โดยปีนี้รางวัลเป็นของ Steven Baumgartner ชาวเมือง Minnesota เองที่สามารถตกปลาน้ำหนัก 6.73 ปอนด์ก่อนหมดเวลาเพียง 15 นาที


ในการแข่งขันที่ใช้เวลา 3 ชั่วโมงครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมต้องตกปลาบนน้ำแข็งที่ก่อตัวหนาเหนือทะเลสาบ มีปลาที่ติดเบ็ด 1,240 ตัว  โดยมีการเจาะรูสำหรับหย่อนเบ็ดมากกว่า 2 หมื่นรู ปลาทุกตัวที่ตกได้ถูกปล่อยกลับสู่ทะเลสาบอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของ Minnesota Department of Natural Resources  จุดประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อหาทุนให้กับ Confidence Learning Center ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาและสันทนาการนอกสถานที่สำหรับผู้มีพัฒนาการทางร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ นับตั้งแต่จัดงานครั้งแรกเมื่อปี 1991 จนถึงปีนี้สามารถรวบรวมเงินสำหรับศูนย์นี้เกือบสามล้านเหรียญครับ

Clip ที่นำมาให้ชมเป็นการถ่ายบรรยากาศของเทศกาลนี้ด้วย Drone ครับ


No comments:

Post a Comment